ซากผ่าขวานติดตามรายการสด ซากผ่าขวาน
ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 12:00 น.

จดหมายถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เรื่อง กำไรจากการพัฒนามหานครคลองไทย ๙A

แชร์

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

หนังสือเลขที่ ๒๕๖๔/๐๑/๒๑/๐๑

เรียน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่นับถือ

เรื่อง กำไรจากการพัฒนามหานครคลองไทย ๙A

ศูนย์แว่นตาไอซอพติก บริหารโดย นายสมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ มีความสนใจ และต้องการนำเงินเข้าประเทศ เพื่อช่วยเหลือคนไทยให้มีรายได้ โดยมหานครคลองไทย จะนำความมั่งคั่งสู่ประเทศ แก้เศรษฐกิจตกต่ำได้ทันที

สรุปกำไรเบื้องต้น ก่อนหักค่าใช้จ่าย จากมหานครคลองไทย ปีละ = ๒,๒๓๖ ล้านล้านบาท แบ่งกัน ๑๙๓ประเทศ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคนไทยถือหุ้น ๕๑ %

๑. ซื้อขายสินค้าจากเรือ ปีละ ๔๓๘,๐๐๐ เที่ยว = ๘๗๖ ล้านล้านบาทต่อปี

๒. Thai Canal Giga Department Store ขนาด ๑๐,๐๐๐ ล้านตารางเมตร = ๘๐๐ ล้านล้านบาทต่อปี

๓. บ้านคลองไทย ๑๐ ล้านไร่ ให้เช่า ๘ ล้านไร่ สำหรับที่อยู่อาศัย ค่าเช่า ๓๐ ปี ยูนิตละ ๑๐๐ ตารางวา ยูนิตละ ๑๐ ล้านบาท = ๓๒๐ ล้านล้านบาทต่อปี

๔. Thai Canal Super Casino = ๑๐๐ ล้านล้านบาทต่อปี

๕. ศูนย์ซื้อขาย ออกแบบรถยนต์ รถบรรทุก และมอเตอร์ไซต์ทุกชนิด = ๑๐๐ ล้านล้านบาทต่อปี

๖. Thai Canal Giga Entertainment Complex = ๒๐ ล้านล้านบาทต่อปี

๗. Thai Canal Giga Medical Care Centre ศูนย์กลางทางการแพทย์ = ๒๐ ล้านล้านบาทต่อปี


รายละเอียดโครงการมหานครคลองไทย

๑. มหานครคลองไทย มีความยาว ๑๒๐ กิโลเมตร โครงการพัฒนามหานครคลองไทย ๒ ฝั่งคลอง มีระยะทางพัฒนาพื้นที่ตลอดความยาวคลอง ฝั่งละ ๒๐๐ กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ใช้สอย ๔๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร

๒. การลงทุน ๒๐ ล้านล้านบาท คนไทยลงทุน ๕๑ % ในรูปโฮลดิ้งคัมปนี ให้ประชาชนซื้อหุ้นราคาพาร์ได้ไม่เกินคนละ ๑๐ ล้านบาท หลังจากนั้นสามารถซื้อได้ในราคาตลาดภายใน ๓๐ วัน อีกไม่เกินคนละ ๑๐๐ ล้านบาท แล้วจึงเปิดให้นักลงทุนรายใหญ่ซื้อได้

๓. อีก ๔๙ % ให้ ๑๙๒ ประเทศ ร่วมกันถือหุ้น

๔. กำไรจากการพัฒนา ให้รัฐบาลไทย ใช้มหานครคลองไทย มหานครหลวงของโลก เป็นกุญแจในการระงับข้อพิพาทระหว่าง สหรัฐอเมริกากับจีน โดยร่วมกับ ๑๙๓ ประเทศทั่วโลก ลงทุนในอภิมหาโครงการ มหานครคลองไทย ที่จะนำไปสู่ความมั่งคั่งของทุกประเทศ เพราะต่างขายสินค้าได้มากขึ้นหลายเท่า แก้เศรษฐกิจตกต่ำได้ทันที

๕. กำไรจากการพัฒนามหานครคลองไทย ๙A แบบโบบิ บนพื้นที่ ๔๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร :

๕.๑ ศูนย์กลางซื้อขายสินค้าปลอดภาษีทุกชนิด จาก ๑๙๓ ประเทศที่ และทันสมัยที่สุดในโลก

๕.๑.๑ คำสั่งซื้อขายสินค้าพร้อมแพ็คเก็จจิ้งล่วงหน้า ที่เซล ๑ ล้านคน ของมหานครคลองไทย เสนอให้นักธุรกิจใน ๑๙๓ ประเทศทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๕.๑.๒ ทำให้มีเรือสินค้าทุกขนาดจากทั่วโลก แวะคลังสินค้ามหานครคลองไทย วันละ ๑,๒๐๐ ลำ เพราะสามารถขายสินค้ากำไรงามได้ทั้งหมดในเที่ยวเดียว และซื้อสินค้าไปขายทำกำไรดีจนเต็มลำเรือ ในเที่ยวกลับ

๕.๑.๓ เป็นรายได้ทวีคูณซ้อนทวีคูณ ร่ำรวยกันทั่วหน้า อย่างไม่รู้จบ เพิ่มกำไรทุกปีในอัตราก้าวหน้า รองรับเรือสินค้าได้ทุกขนาด มากกว่าปีละ ๔๓๘,๐๐๐ เที่ยว ( ปัจจุบัน มีเรือสินค้าผ่านทางตอนใต้ของไทย ปีละ ๕๔๐,๐๐๐ เที่ยว ผ่านไปยัง ๓ ช่องแคบ ) แต่ละเที่ยวทำกำไรจากการซื้อขาย ให้มหานครคลองไทย เที่ยวละ ๒,๐๐๐ ล้านบาท = ๘๗๖ ล้านล้านบาทต่อปี และเพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราก้าวหน้า

๕.๑.๔ มหานครคลองไทย ศูนย์กลางทางการค้า ที่ดี ทันสมัย มีสินค้ามากที่สุด และใหญ่ที่สุดในโลก จำกัดความเร็วเรือ ๕ น็อต มีท่าเรือตลอด ๒ ฝั่งคลอง ๒๔๐ กิโลเมตร รองรับเรือสินค้าได้ทุกขนาด มากกว่า ๘๐๐ ลำ ต่อวัน

๕.๑.๕ ท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่ พร้อมคลังสินค้า ทั้งฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย รองรับเรือสินค้าได้ทุกขนาด ฝั่งละ ๒๐๐ ลำ = ๔๐๐ ลำ ต่อวัน

๕.๒ ห้างสรรพสินค้าปลอดภาษี ที่ใหญ่ ทันสมัยและดีที่สุดในโลก Thai Canal Giga Department Store ขนาด ๑ หมื่นล้านตารางเมตร

๕.๒.๑ รวมสินค้าทุกชนิดจาก ๑๙๓ ประเทศ ให้นักธุรกิจบินตรงมาลงสนามบินคลองไทย เพื่อดูตัวอย่างสินค้า ชิม ทดสอบ เพื่อเลือกซื้อ ออกแบบ สั่งผลิตสินค้าได้อย่างที่เต็มที่ ในปริมาณที่ไม่จำกัด

๕.๒.๒ มีผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าส่วนตัว ดูแล บริการเป็นพิเศษ ส่งสินค้าได้ทั้งทางอากาศ เรือ รถยนต์ รถไฟรางคู่

๕.๒.๓ มหานครคลองไทย ที่เดียวครบ จบทุกอย่าง เพิ่มกำไรทุกปีในอัตราก้าวกระโดด ทำกำไรจากการซื้อขายให้ Thai Canal Giga Department Store ปีละ ๘๐๐ ล้านล้านบาทต่อปี

๕.๒.๔ สินค้าจาก ๑๙๓ ประเทศ จะเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้นอีกหลาย ๑๐๐ เท่า ช่วยเพิ่ม GDP ได้ถึง ๒๐ เท่า ภายใน ๑๐ ปี

๕.๒.๕ สินค้าค้างสต๊อกมหาศาลหลายชนิดจาก ๑๙๓ ประเทศ ที่เก็บไว้ในคลังสินค้าของแต่ละประเทศ เนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายได้ มูลค่ารวมกันมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านล้านบาท จะมีโอกาสขายได้ง่ายขึ้น ๒๐๐ เท่า เมื่อโชว์สินค้าที่ Thai Canal Giga Department Store ด้วยระบบผู้ช่วยหาสินค้าอัจฉริยะ และระบบซื้อขายแบบออนไลน์เสมือนจริงที่ทันสมัยที่สุดในโลก

๕.๒.๖ ศูนย์ซื้อขาย ออกแบบรถยนต์ รถบรรทุก และมอเตอร์ไซต์ทุกชนิด รายได้ = ๑๐๐ ล้านล้านบาทต่อปี

๕.๒.๗. Thai Canal Giga Entertainment Complex รายได้ = ๒๐ ล้านล้านบาทต่อปี

๕.๒.๘. Thai Canal Giga Medical Care Centre ศูนย์กลางทางการแพทย์ รายได้ = ๒๐ ล้านล้านบาทต่อปี

๕.๓ Thai Canal Super Casino ที่ใหญ่ หรูหรา ทันสมัยที่สุดในโลก และบริการเป็นเลิศ สำหรับนักธุรกิจที่เป็นลูกค้าของมหานครคลองไทย ผู้นำประเทศ ผู้นำทางทหาร รายได้ = ๑๐๐ ล้านล้านบาทต่อปี

๖. เชื่อมมหานครคลองไทย ด้วยเครือข่ายรถไฟรางคู่ มอเตอร์เวย์ สนามบิน กับทุกจังหวัดของไทย และประเทศเพื่อนบ้าน สิงคโปร์ อินเดีย เวียดนาม จีน รัสเซีย

๗. สนามบินมหานครคลองไทยนานาชาติที่ใหญ่ ทันสมัยที่สุดในโลก

๗.๑ ออกแบบสำหรับรองรับเครื่องบินลำเลียงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชนิด ๖ หรือ มากกว่า เช่น Antonov An ๒๒๕ Mriya ของสหภาพโซเวียต ติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนจำนวน ๖ เครื่องยนต์ ที่บรรทุกสินค้าได้ถึง ๒๕๐ ตัน ขนรถไฟได้ทั้งขบวน

๗.๒ มีระบบอำนวยความสะดวก ในการขนส่งสินค้า ระหว่างเรือกับทางอากาศ ที่ทันสมัย รวดเร็ว แม่นยำ ประหยัด และดีที่สุดในโลก ด้วยระบบ AI

๘. ศูนย์กลางทางการเงินดิจิตอล ที่ดีที่สุดในโลก

๙. บ้านคลองไทย ๑๐ ล้านไร่ ทำที่อยู่อาศัย ๘ ล้านไร่ ให้เช่า สำหรับที่อยู่อาศัย

ค่าเช่า ๓๐ ปี ยูนิตละ ๑๐๐ ตารางวา ยูนิตละ ๑๐ ล้านบาท = ๓๒๐ ล้านล้านบาท

๑๐. คนไทยจะได้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ สินค้าไทยทุกชนิด จะขายได้ราคาสูงขึ้นมาก เกษตรกรและผู้ผลิตชาวไทย จะไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางอีกต่อไป

๑๐.๒ ตำแหน่งงานสำหรับคนที่ขยัน และใฝ่รู้ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๔ เท่า จำนวน ๑ ล้านคน ( ถ้าพูด ฟัง ภาษาอังกฤษได้ )

๑๐.๓ สิ่งแวดล้อม จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด จนกว่าจะมีสภาพดีกว่าเดิม

๑๑. ความมั่นคงของมหานครคลองไทย เกิดจากผลประประโยชน์ร่วมกัน บนความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ของผู้นำ และนักธุรกิจ จาก ๑๙๓ ประเทศทั่วโลก ที่สนิทสนมกันที่มหานครคลองไทย

๑๒. ระบบรักษาความมั่นคงของมหานครคลองไทย

๑๒.๑ กองเรือดำน้ำล่องหนขนาดกลางประสิทธิภาพสูงของราชนาวีไทย ๑๐๐ ลำ สามารถทำให้กองเรือข้าศึกทุกชนิด ล่าถอยจากทะเลอันดามันได้ภายในไม่กี่นาที

๑๒.๒ ในน้ำลึกมากกว่า ๑๐๐ เมตร ของทะเลฝั่งอันดามัน เรือดำน้ำล่องหนขนาดกลางประสิทธิภาพสูง เป็นอาวุธที่ยังทรงประสิทธิภาพที่สุดในยุทธนาวียุคนี้ สำหรับการจมเรือผิวน้ำ และเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่มีเสียงดังกว่า จากเตาปฏิกรณ์ปรมณู แล้วดำหนีลงไปซ่อนตัวจากโซนาร์ ในชั้นของน้ำที่มีอุณหภูมิและความหนาแน่นแตกต่างกัน เพื่อหาโอกาสโจมตีซ้ำ ในกรณีนี้ ข้าศึกต้องใช้เรือดำน้ำล่าสังหารที่เงียบกว่า ด้วยระบบฟังเสียงใบพัดเรือดำน้ำเท่านั้น จึงจะมีโอกาสตรวจพบและจมเรือดำน้ำที่ต้องการทำลายได้

๑๓. เครื่องบินขับไล่โจมตีเทคโนโลยีสูง ติดขีปนาวุธนำวิถีทำลายเรือรบระยะไกล ระยะยิง ๔๕๐ กิโลเมตร ความเร็ว ๘ เท่าเสียง ๑,๐๐๐ ลำ

๑๔. ขีปนาวุธนําวิถีทำลายเรือรบระยะไกล ๓ พันลูก ระยะยิง ๔๕๐ กิโลเมตร ความเร็ว ๘ เท่าเสียง ป้องกันฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน

๑๕. ขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ ระยะไกล ๓ พันชุด ระยะยิงไกลสุด ๔๐๐ กิโลเมตร ป้องกันฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน

๑๖. ขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ ระยะกลาง ๔ พันชุด ระยะยิงไกลสุด ๒๕๐ กิโลเมตร ป้องกันฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน

๑๗. ขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ ระยะใกล้ ๕ พันชุด ระยะยิง ๔๐ ถึง ๑๒๐ กิโลเมตร ป้องกันฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน

๑๘. ปืนต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๓๐ มิลลิเมตร ๖ ลำกล้องหมุน แท่นคู่ ควบคุมด้วยเรดาห์ และ AI อัตราการยิง ๘,๔๐๐ นัดต่อนาที

๑๙. เรือบรรทุกเครื่องบินขนาด ๘ หมื่นตัน ๕ ลำ แต่ละลำมีเครื่องดีดเครื่องบินขึ้นฟ้าด้วย ความเร็วสูงอย่างยิ่งยวด ๒ ชุด บรรทุกเครื่องบินรบได้ ๗๐ ลำ

๒๐. เรือลาดตระเวนติดอาวุธนำวิถี ๒๐๐ ลูก ขนาด ๑๒,๐๐๐ ตัน รบได้ ๔ มิติ จำนวน ๑๐ ลำ

๒๑. เรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถี ๑๒๐ ลูก ขนาด ๗,๐๐๐ ตัน รบได้ ๔ มิติ จำนวน ๑๐ ลำ

๒๒. เรือฟริเกตติดอาวุธวิถี ๕๐ ลูก ขนาด ๔,๐๐๐ ตัน จำนวน ๑๐ ลำ

๒๓. เครื่องบินปราบเรือดำน้ำ ๔ เครื่องยนต์ พิสัยไกล ๑๐๐ ลำ

๒๔. เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ขนาด ๑ หมื่นตัน ๑๐ ลำ พร้อมเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ ๓๐๐ ลำ สำหรับปราบเรือดำน้ำในฝั่งอ่าวไทย

๒๕. กองพลนาวิกโยธิน ๑๐๐ กองพล

๒๖. เรือยกพลขึ้นบก ๓๐๐ ลำ

๒๗. รถหุ้มเกราะลำเลียงพลตะลุยทะเล ๑,๐๐๐ คัน

๒๘. ปืนใหญ่อัตตาจรขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ๑๐,๐๐๐ กระบอก สำหรับนาวิกโยธิน

๒๙. รถถังหนัก ๖๐ ตัน เกราะหนา ๑ ฟุต ติดกล้องมองกลางคืน กล้องจับภาพด้วยความร้อน มีเรดาห์ค้นหาเป้าอัตโนมัติ พร้อมระบบพิสูจน์ฝ่าย ๑,๐๐๐ คัน

๓๐. เฮลิคอปเตอร์ปราบผู้ก่อการร้าย หุ้มเกราะไทเทเนี่ยม ปืนกลหนักยิงไม่เข้า ติดปืนใหญ่อากาศขนาด ๒๐ มิลลิเมตร อัตรายิง ๖,๐๐๐ นัดต่อนาที ( วินาทีละ ๑๐๐ นัด ) กล้องมองกลางคืน กล้องจับภาพด้วย ติด ของคนร้ายความร้อน ๑,๐๐๐ ลำ
๓๑. โดรนติดอาวุธล่าสังหารทุกกาลอากาศ ๑,๐๐๐ ลำ

๓๒. จรวดสังหารหลายลำกล้อง ๑๐,๐๐๐ ชุด

๓๓. ถ้ากองกำลังต่างชาติบุกรุก ทางรัฐบาลและกองทัพ ต้องประกาศภาวะสงครามโดยทันที โดยอพยพราษฎรทั้งหมดสู่พื้นที่ปลอดภัย เพื่อทำสงครามอย่างเต็มรูปแบบ กวาดล้างกองกำลังต่างชาติให้สิ้นซากจนตกทะเลหมดทุกคน

๓๔. รวมกำไรที่จะเกิดขึ้นจากโครงการมหานครคลองไทย = ๒,๒๓๖ ล้านล้านบาทต่อปี = งบความมั่นคงปีละ ๑๖๗ ล้านล้านบาท ต่อปี

๓๕. มหานครคลองไทย ๙A เริ่มขุดจากฝั่งอันดามัน จากจังหวัดตรัง ตรง อ.สิเกา อ.วังวิเศษ อ.ห้วยยอด อ.รัษฎา อ.ทุ่งสง อ.ชะอวด อ.ป่าพะยอม อ.ควนขนุน ไปทะลุอ่าวไทย ที่ อ.ระโนด จังหวัดสงขลา

๓๖. โครงการมหานครคลองไทย จะแบ่งกำไรให้ประชาชนในพื้นที่โครงการหลักดังนี้

๓๖.๑ เบี้ยยังชีพขั้นต่ำ คนละ ๓ หมื่นบาท ต่อเดือน ต่อคน ตั้งแต่แรกเกิด จนเสียชีวิต

๓๖.๒ เรียนฟรี ๑๐๐ % ตั้งแต่เตรียมอนุบาล ถึงปริญญาเอก

๓๖.๓ รักษาฟรีชั้นหนึ่ง ไม่จำกัดค่ารักษาพยาบาล ตลอดชีวิต

๓๖.๔ ที่อยู่อาศัยฟรี ครอบครัวละ ๑ ไร่ พร้อมบ้าน ๑ หลัง มูลค่า ๕ ล้านบาท

๓๖.๕ ค่าที่ดิน สูงกว่าราคาตลาด ตามตกลง หรือตีราคาเป็นหุ้นบริษัท มหานครคลองไทย จำกัด

๓๖.๖ รถกระบะ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ TOYOTA Hilux Double Cab ๔x๔ ๒.๘ Rocco AT พร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ ๖ จังหวะ กับ Sequential Shift และ ล้อ เป็นกระบะยกสูง ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ที่มีราคาถึงคันละ ๑,๒๓๙,๐๐๐ บาท


" คนไทยทุกคน ต้องมีโอกาสในการทำมาหากิน อย่างเท่าเทียมกัน " ครับ

" ถ้าเชื่อ ก็ทำได้ทุกสิ่ง "

ขอแสดงความนับถือ

นาย สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( โบบิ )
ที่ปรึกษาประธานอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร

โทร / ไลน์ : ๐๘๑-๕๓๘-๔๒๐๐
masterbobie@gmail.com www.ThaiCanalRich.com