ซากผ่าขวานติดตามรายการสด ซากผ่าขวาน
ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 12:00 น.

ทำไมต้องให้สิงคโปร์ขุดคลองไทย จึงจะสำเร็จ ?

แชร์

1. สิงคโปร์มีรายได้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีมหาศาล จากการเป็นศูนย์กลางการค้าทางเรือมาตลอดหลายสิบปี

2. รัฐบาลสิงคโปร์ มีขีดความสามารถในการฝากเงินจำนวนมหาศาลทั่วโลก แบบตามรอยไม่ได้ เข้าบัญชีผู้มีอำนาจ และพรรคการเมืองหลายพรรคในไทย ให้ขัดขวางการขุดคลองไทย ทำให้ยังไม่เคยมีรัฐบาลไทยชุดไหนขุดได้สำเร็จ

3. ถ้ารัฐบาลสิงคโปร์ไม่เห็นชอบ การขุดคลองไทยจะถูกต่อต้านจากผู้มีอำนาจ และพรรคการเมืองหลายพรรคในไทย จนไม่สามารถขุดได้ อย่างที่เป็นมาโดยตลอด เดือนนี้ทางสิงคโปร์ก็เพิ่งโอนเงินมาให้ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายไทยทุกคน ให้ยับยั้งการขุดคลองไทย จนได้ผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4. ทางเดียวที่จะขุดคลองไทยได้ คือต้องให้สิงคโปร์เป็นผู้ประมูลสัมปทาน แล้วลงทุนทั้งหมด และบริหารจัดการทั้งหมด แล้วแบ่งผลประโยชน์กันครับ

5. ขุดคลองไทยโดยให้สัมปทานสิงคโปร์ 30 ปี รัฐบาลไทยจะได้ค่าสัมปทาน 30 ล้านล้านบาท ในวันเซ็นสัญญา

5.1 ปีที่ 31 ถึงปีที่ 60 ค่าสัมปทาน 60 ล้านล้านบาท

5.2 ปีที่ 61 ถึงปีที่ 90 ค่าสัมปทาน 120 ล้านล้านบาท

6. สิงคโปร์จ่ายค่าเช่าโครงการคลองไทย อีกปีละ 3 ล้านล้านบาท รวม 30 ปี แรก ไทยได้เงินสัมปทาน 90 ล้านล้านบาท

6.1 ค่าเช่าโครงการคลองไทย ปีที่ 31 ถึงปีที่ 60 ปีละ 6 ล้านล้านบาท รวมเป็นค่าเช่า 30 ปี ไทยได้เงินสัมปทาน 180 ล้านล้านบาท

6.2 ค่าเช่าโครงการคลองไทย ปีที่ 61 ถึงปีที่ 90 ปีละ 10 ล้านล้านบาท รวมเป็นค่าเช่า 30 ปี ไทยได้เงินสัมปทาน 300 ล้านล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติมของผลประโยชน์มหาศาล มั่งคั่ง มั่นคง ในทุกด้าน สำหรับคนไทยส่วนใหญ่ อีกหลายร้อยปี กรุณาโทรมาคุยกับผมโดยตรง

ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยไมตรีจิต ครับ
จาก อาจารย์โบบิ : ประธานกลุ่มไทยทวีคูณ
โทร / ไลน์ : 081-538-4200