หนังสือตอบรับจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คลองไทย คลิก
ซากผ่าขวานติดตามรายการสด ซากผ่าขวาน
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 15:00 น.
ความมั่นคงของคลองไทย เหนือกว่ากองทัพเรือสหรัฐ ด้วยงบทางทหารปีละ 176 ล้านล้านบาท