หนังสือตอบรับจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คลองไทย คลิก
ซากผ่าขวานติดตามรายการสด ซากผ่าขวาน
ทุกวันพุธถึงวันศุกร์ เวลา 12:00 น.และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 17:00 น.
ความมั่นคงของคลองไทย เหนือกว่ากองทัพเรือสหรัฐ ด้วยงบทางทหารปีละ 176 ล้านล้านบาท